SIHTOTSING

United Talents on Eesti tulemuslikem värbamisagentuur. Sihtotsing on meie poolt toestatud varjatult ja proaktiivselt. See tähendab, et jätame kõik traditsioonilised värbamiskanalid kõrvale ning läheneme tööturule otse.

Värbamispartnerina toome Sinuni parimad kandidaadid spetsialistidest tippjuhtideni. Sihtotsing on arvestatav investeering ning on loomulik, et värbamisbürood valides tekib rida küsimusi ka väga kogenud otsustajatel. Vale juhi või spetsialisti värbamine võib olla ettevõtte kulukaim viga ning „tasuta“ garantii ei kompenseeri kliendi kogu kahju. Värbamispartneri valikul on rida komponente: protsess, finantsnäitajad, referentsid, hind, kiirus, sihtotsija kogemus tellija valdkonnas ja palju muud. Väga olulisel kohal on ka isiklik klapp – kindel tunne, et sihtotsingukonsultant toob soovitud tulemuse. Kõik klientide küsimused on alati teretulnud – usaldus algab mõistmisest. Allpool toome välja mõned enim levinud küsimused, mida värbamispartneri valikul meile on esitatud. Kui mõni oluline küsimus allpool vastust ei leia, võta meiega ühendust ning arutleme hea meelega lähemalt.
United Talents_sihtotsing_värbamispartner_recruiment_headhuntingUnited Talents_sihtotsing_värbamispartner_recruiment_headhuntingVõta meiega ühendust >

Miks kliendid meid sihtotsingul usaldavad

Teostame sügavuti ettevõtte ja otsitava ametikoha analüüsi, mille tulemusena valmib põhjalik otsinguprofiil. Meie konsultandid räägivad vabalt tehnilises keeles, aitavad ideetasandilt luua uute ametikohtade kirjeldusi, tõusevad omanike ja tippjuhtide strateegilisele mõttelainele – täpne profiil tagab oodatud kandidaadid.
Läbi otsingu anname kliendile regulaarset väärtuslikku tagasisidet. Kliendi käsi on alati pulsil ning lõppvalikus esitleme vaid kliendi heakskiidu saanud kandidaadid.
Värbamise presentatsioonidokumendid on põhjalikud ja sisaldavad vaid väärtuslikku informatsiooni, et toetada klienti omapoolsete intervjuude läbiviimisel ning et vajadusel saaks tõhusalt kaasata protsessi ka teisi otsustajaid.
Usaldusväärse värbamisagentuurina anname kõikidele otsingutele täieliku garantii. Oleme oma töö kvaliteedis ja lõppvalikutes kindlad ning soovime, et meie kliendid saaksid sellest kindlustundest osa.
Oleme turu kiireim sihtotsingupartner. Sõltuvalt ametikohast, esitleme lõppvaliku 2 – 4 nädalaga.
Oleme paindlikud ja eesmärgile pühendunud. Kui vajate töötajate värbamisel erilahendusi, mõtleme kaasa ja reageerime kiirelt.
Omame laia haaret ning värbame läbi sihtotsingu edukalt mistahes riigis, majandusharus, igat tüüpi organisatsioonidele ja kõikidel tasanditel.

Korduma kippuvad küsimused

 • Kas sihtotsing on ainult juhtide leidmiseks?

  Sihtotsing sai alguse tippjuhtidele tehtavatest varjatud pakkumistest ehk executive search-ist. Mida aeg edasi, seda keerukam on tippjuhtidel luua meeskondi, kus tippspetsialist on võtmeisik ning keerukamalt leitav kui juht ise. Tänapäeval kasvavad edukad ettevõtted kiirelt ning tööjõupuudus on terav pea igas valdkonnas. United Talents on loodud kõikide keerukate ametikohtade täitmiseks läbi metoodilise sihtotsinguprotsessi. Tippjuhiotsingud moodustavad meie otsingutest ligi 20%. Ülejäänud otsingud on spetsialisti, tippspetsialisti või keskjuhi tasandil. Samas oleme läbi varjatud sihtotsingu aidanud täita isegi suurpanga tellerite õppegrupi ning leidnud tippjuhile parema käe ehk juhiabi. Kui nõudmised on kõrged ja vajadus terav – tuleb tänapäeval sihtotsida igal tasemel.

 • Kas sihtotsitud kandidaatide motivatsioon on madalam kui ise kandideerinud töötajal?

  Kuna töö on inimfaktoriga, siis lõplikku tõde kandidaatide motivatsiooni osas ei ole. Meie kogemus näitab aga, et sihtotsitud kandidaatide karjääriotsused sünnivad väga põhjaliku kaalumise ja mitme kohtumise järel. Juba kinnistunud otsus on kindel otsus, mida hiljem ei muuda tänase tööandja vastupakkumine ega tulevikus saadavad uued tööpakkumised. Kindlasti võib sarnast tugevat sisemist motivatsiooni leida ka ise kandideerinud töötaja puhul, kuid kui avalik konkurss sellist garantiid ei anna, siis sihtotsingupartnerina peame alati veenduma, et lõppvaliku kandidaadid vastavad kõikidele kliendi seatud tingimustele ning olema seejuures ka kõrgelt motiveeritud. Meie kliendid peavad alati saama värvata täie kindlustundega ning anname selleks garantii.

 • Kas sihtotsing tähendab üleostmist?

  Palgasurve all on täna kõik tööandjad, sealhulgas me ise. Mõistame oma klientide vajadusi ja võimalusi sügavuti ning usume seejuures, et üleostmiseks ei ole värbamispartnerit vaja. Meie nõuetekirjelduse dokument kaardistab ootuste seas ära ka kliendi väärtuspakkumise antud töökohal. Anname klientidele garantii, et sihtotsitud spetsialistid ja juhid peavad vastama kõikidele profiilis toodud nõudmistele, sealhulgas peab kandidaadi palgatase mahtuma ettevõtte poolt pakutavasse raamistikku. Peame palka lühiajaliseks motivaatoriks ning kandidaadid, kelle ainuke motivatsioon tööd vahetada on palk, meie lõppvalikusse ei jõua. Küll aga nõustame kliente juba värbamise eel tööturu palgatasemete osas, hoiame palgatrendidel pidevalt silma peal ning toetame kandidaate karjääriteel edasi liikumisel. Kui kandidaat on küps tegema karjääris sammu edasi ning võtma suuremat vastutust, on palgatõus loomulik ja orgaaniline. Meie sihtotsinguprotsess toetab ettevõtteid talentide leidmisel igal tasandil ning kandidaate nende karjääri edendamisel.

 • Kui kaua võtab keskmiselt sihtotsing aega?

  Oleme turu kiireim sihtotsinguettevõte, tuues turu tugevaima lõppvaliku kliendini kuni nelja nädala jooksul. Samas toetame kliente läbi kogu otsinguprotsessi – aitame koostada otsinguprofiilid, nõustame turu palgatasemete osas, vajadusel viime läbi otsingud rahvusvahelisel tasandil ning toetame järeltegevustega. Tavapärane värbamisprotsess koos kliendipoolsete tegevustega võtab aega kuni kolm kuud sihtotsingu käivitumisest kandidaadi tööle asumiseni. Omaltpoolt tagame turu kiireima ja ulatuslikuma sihtotsinguprotsessi, et meie klientidel oleks valikut ning et kogu värbamisprotsess tervikuna oleks tõhus, kvaliteetne ja tulemuslik.

 • Kas United Talentsil on ka oma talendibaas?

  United Talentsi sihtotsinguprotsess näeb igakordselt ette kogu tööturu süstemaatilist kaardistust. Iga otsinguprojekti puhul sellises mahus kaardistades, oleme aastatega intervjueerinud ja talletanud ligi 20,000 kandidaadi profiilid. Et isikuandmete töötlemise raamistikud, andmekaitse turvanõuded, aga ka tööturg ise on pidevas muutumises, tegeleme jooksvalt baasi värskena hoidmisega, GDPR nõusolekute uuendamise ja baasi funktsionaalsuse arendamisega. Seejuures on andmebaas meile üksnes osaliselt väärtuslik tööriist – meie lubadus kliendile on alati kogu tööturu tugevaim lõppvalik, mistõttu kõik meie sihtotsingud eeldavad, lisaks olemasolevale võrgustikule, juhtidele ja spetsialistidele aktiivset kaardistust kõikides kliendile huvipärastes ettevõtetes. Selline aktiivsus ja süstemaatilisus omakorda toob pidevalt baasi uusi kandidaate ning värskendab olemasolevat talendiportfelli. Kui passiivse või aktiivse tööotsijana soovid oma andmed meie talendibaasi lisada, saad seda teha siin.

 • Kui sobivat kandidaati sihtotsingu kaudu ei leia, kas tasuma peab ikka?

  United Talentsi sihtotsinguprotsess on unikaalne, süstemaatiline ja põhjalik, mistõttu saame uhkusega öelda, et 99% meie otsingutest lõppeb eduka värbamisega. Samas on meil aastate jooksul olnud üksikuid juhuseid, kus kliendil õnnestub ootamatult täita ametikoht ise, otsing peatatakse strateegiamuutuse tõttu või palub klient värbamise muul mõjuval põhjusel edasi lükata. Oleme oma klientidele lojaalsed igas olukorras ning väärtustame pikaajalist usalduslikku koostööd. Eriolukordades oleme mõistvad ning lepime kokku tasumääras, mis kompenseerib meile otsingu peatamise või edasi lükkamise hetkeks tehtud töö. Meie põhiväärtused on meie tegevuse alustala ning meie klientidele jääb alati vabadus langetada vajalikke ärilisi otsuseid meie koostööst sõltumatult.