Kaugtöö võtmeks on enesejuhtimine ja tiimitunne

Töötamine kaugtöö vormis jätkub paljudel – kes rõõmustab, kes kurvastab. Kuidas aga olukorrast võidukalt välja tulla?

Ainus püsiv asi, mida kaugtöö puhul näinud oleme, on pidev muutumine. Olgu selleks valitsev koroonaolukord koos piirangutega, isiklik vajadus oludega kohaneda, uusi asju juurde õppida või makromajandus kallinevate hindade, tarneraskuste ja kliimanõuetega, mis omakorda eeldab ettevõtetelt ning juhtidelt kiiret reageerimist.

Kuna järjest rohkem peame kandidaate intervjueerides aru saama nende sobivusest juhtida ja/või töötada kaugtöö vormis, siis otsustasin teemale valgust heita nii juhi kui ka töötaja seisukohast. Millised on ootused ja soovid? Kas selline töötamise viis sobib kõikidele?

Juhi roll tiimitunde loomisel

Kindlasti on paljudel juhtidel olnud viimased aastad väga keerulised. Kuidas motiveerida oma meeskonda ja samas olla kursis nende tegevustega, ilma et see tunduks liigse kontrollimisena? Häid ja ajakohaseid mõtteid neile küsimustele leidsin  Kevin Robertsilt:

 • Võta ühendust, et uurida, kuidas su meeskonna liikmed ennast tunnevad.
 • Räägi rasketest asjadest – ausalt ja empaatiliselt.
 • Usalda oma kolleege.
 • Juhi, juhenda või suuna – ära kontrolli.
 • Ole hetkes kohal. Ole enesekindel. Ole arusaadav.
 • Kuula aktiivselt – ära sega vahele.
 • Ole uudishimulik – esita küsimusi.
 • Keskendu asjadele, mis on saavutatavad. Halda vältimatut. Väldi mittehallatavat.
 • Ole rahulik ja peegelda optimismi.
 • Lõpeta kontakt meeldivalt ja sõbralikult.

Mitmetes meeskondades on saanud uueks traditsiooniks, et paari nädala tagant või kord kuus räägitakse omavahel asjadest, mis ei ole õnnestunud. See on hea võimalus luua avatud õhkkond, tuua tiim kokku ning üksteist toetada ja mõelda, kuidas teha järgmine kord teisiti. Soovitan proovida! 

Töötajate ootused kaugtöö poliitikale

Sihtotsinguid tehes ja rääkides kandidaatidega, kes alustavad uues meeskonnas, on kõlama jäänud järgnevad ootused ja soovid:

 • Kokkulepitud põhimõtted kaugtöö korraldamiseks tiimis. Oluline, et inimesed oleksid kättesaadavad kokkulepitud tööajal.
 • Paika pandud infokanalid erineva teabe edastamiseks. Millist infokanalit, millise info vahetamiseks kasutatakse (Teams, Groups, Chat, meilid, kõned vms).
 • 1:1 kohtumised juhiga, et rääkida läbi nädala fookused, õnnestumised ning saada tagasisidet.
 • Vähemalt üks meeskonna koosolek kord nädalas, et paika panna fookusteemad ning jagada olulisemaid uudiseid.

Füüsilisi kohtumisi võiks planeerida vähemalt kord kuus, kui olukord lubab. Need võivad olla n-ö sotsialiseerumise kohtumised kontakti hoidmiseks ja meeskonnavaimu kasvatamiseks. Isegi, kui tundub, et töö sujub ning seda ei ole vaja kuidagi reguleerida, tuleks selgelt sõnastada poliitika ehk põhimõtted. Eriti on see oluline ja vajalik, kui liitub uus kolleeg – ta mõistab selgemalt ootusi, tunneb end uues töökohas turvalisemalt ja elab kiiremini sisse. Samuti on see heaks sisendiks sihtotsingul – saame kandidaatidele tutvustada ettevõtte erinevaid töötegemise vorme, mis omakorda lihtsustab värbamist.

Töörõõm edukast enesejuhtimisest

Kaugtöö tegemine sõltub suuresti tööandja ja töötaja vahelisest usaldusest ning vastastikustest kokkulepetest – suurema vabadusega kaasneb ka omajagu vastutust. Kaugtöö vorm ei sobi kõigile ning seetõttu tuleb tiimidel oma juhiga läbi rääkida, millises mahus ja kujul väljaspool kontorit tööd tehakse. Kaugtöö eeldab head enesejuhtimise oskust nii juhilt kui ka töötajalt.

Kuidas ennast motiveerida ja juhtida? Sattusin vaatama videot, kus räägitakse väga lihtsatest asjadest, mis aitavad hoida fookust ja vältida rutiini:

 • Alusta päeva nagu sa läheksid kontorisse ning järgi nn tööpäeva rutiini. Riietu vastavalt.
 • Tekita kontorisarnane koht oma koju.
 • Tööpäev võib erineda kodus  vs kontoris töötades. Tee pause. Suhtle kolleegidega.
 • Ürita töötada samadel aegadel nagu kontorisse olles.
 • Võimalusel muuda oma töötamise kohta – nt loominguliste ülesannete puhul on see eriti oluline.
 • Liiguta ja võimle. Tee värske õhu pause.
 • Vajadusel kasuta ajaplaneerimise äppe: Promodoro timer või Deep Work vms.

Teiseks võtmeteguriks on avatus ja tiimitunne. Nii nagu kandidaatidega vestlustest ka välja tuli, on väga olulised  kaugtööd reguleerivad kindlad kokkulepped – milliste põhimõtete alusel on kaugtöö tiimis korraldatud. Juhina on tähtis märgata, kui mõni kolleeg hakkab väsima või on ületöötanud. Enne koosoleku teemadesse sukeldumist võta hetk, et uurida, kuidas kolleegidel päriselt läheb. Selleks võid tuua oma töös viimasel ajal esile kerkinud kitsaskohtadest näiteid, et soodustada avatust ja näidata üles inimlikkust. Ühesõnaga, loo ja taga usalduslik õhkkond.

Soovitan targalt kasutada ka aega, mis ei kulu tööle sõitmisele. Alusta hommikut mõnusa jalutuskäiguga või mõne uue hobiga. Kui leiad tasakaalu endas, leiad selle paremini ka tööl – olgu see siis kaugtöö või mitte.

Oma eelmises blogipostituses rääkisime töötamisest kodukontoris. Kui sul on see lugemata, siis loe siit.